درباره ما

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، منشور ارزش را بعنوان قلب شرکت در راستای رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان ارایه می نماید. این منشور دارای چهار بعد کیفیت، خدمات، قیمت و برند می باشد. ما در اقیانوس آبیچشم انداز خود را بر این قرار داده ایم تا برندی هوشمند در مدیریت کسب و کار که انتخاب برتر مشتریان است، شویم. و ماموریت ما، ارایه خدمات نوآورانه در مدیریت کسب و کار همراه با ارزش آفرینی است: که مشتریان مشعوف باشند، کارکنان افتخار کنند، ذی نفعان رضایت داشته و جامعه بهره مند گردد.

سایر خدمات

  • کارآفرینی
  • استارت آپ ها
  • وبینار
  • سمینارتور
  • تحلیل داده ها (کمی و کیفی)
  • کارگاه مقاله نویسی
  • کارگاه مقاله نویسی

تحول کسب و کار شما

با تجربه ای که کشورها و صنایع را شامل می شود، ما راه حل های استراتژیک را برای پاسخگویی به نیازهای مشتری، و کمک به ایجاد مشارکت و پلتفرم های کسب و کار، طراحی می کنیم.

خدمات مشاوره کسب و کار

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

مشاوره نمونه

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه می نماید.

ما آماده ایم تا به شما کارآفرینان عزیز مشاوره دهیم

حتی پیش از مذاکره با سرمایه گذارها

آموزش تخصصی کسب و کار

null
طرح کسب و کار

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

null
تحلیل مالی

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

null
استراتژی کسب و کار

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

null
پیاده سازی کسب و کار

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

null
ارزیابی کسب و کار

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

null
تجارت بین المللی

ایجاد راهکارهای موثر برای پایه و اساس فرایندهایی که منابع مشتریان ما را به حداکثر پتانسیل می رسانند. ما برای کسب و کارها، استراتژی هایی را برای کسب موفقیت اقتصادی از تاثیر اجتماعی ایجاد می کنیم.

مشتریان ما

موسسین اقیانوس آبی

blueoceanbiz.-Borzooei

دکتر مهدی برزویی

مدیر عامل

Maryam-original

دکتر مریم عسگری

رئیس هیئت مدیره