اهداف و ارزشها

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، منشور ارزش را بعنوان قلب شرکت در راستای رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان ارایه می نماید. این منشور دارای چهار بعد کیفیت، خدمات، قیمت و برند می باشد. این منشور فقط به یک سوال مشتریان پاسخ میدهد:

“چرا فقط اقیانوس آبی”

blueoceanbiz-valuew

 

در این راستا، اقیانوس آبی به تشریح چهار بعد منشور ارزش میپردازد.

کیفیت

کیفیت جوهره اساسی شرکت در ارایه محصولات مورد نیاز مشتریان است.

کیفیت در ارایه دوره های آموزشی برای مدیران ارشد، میانی و اجرایی با بکارگیری جدیدترین متد آموزشی و اساتید مجرب در قالب سمینار، وبینار، کارگاه آموزشی و کنفرانس.

ارایه بهینه خدمات مشاوره و پژوهش در قالب پروژه های اجرایی برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ .

ارایه خدمات ویژه مشاوره، نظارت و پشتیبانی تکنولوژی های اطلاعاتی برای کسب و کارها.

خدمات

تنوع خدمات بعنوان مشی اصلی موسسه، مشتریان را قادر می سازد تا خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.

قیمت

اقیانوس آبی تلاش دارد تا با ارایه قیمت های متفاوت برای هرکلاس محصول، قدرت مشتریان را در انتخاب محصولات موسسه بالا برده تا در نهایت بتواند رضایت را برای آنها رقم بزند.

برند

برند دارایی نامشهود موسسه است و اقیانوس آبی داشتن هویتی متفاوت و متمایز از رقبا و خلق شخصیت در فضای کسب و کار را بعنوان استراتژی اثربخش خود در منشور ارزش تعریف کرده است.

 

منشور اخلاقی داخلی اقیانوس آبی بر سه اصل استوار است و تمامی کارکنان این شرکت خود را نسبت به آنها متعهد می دانند:

راستگویی، ادب، وفای به عهد

 

منشور اخلاقی بیرونی اقیانوس آبی در راستای تمامی ذی نفعان طراحی گردیده و شرکت خود را ملزم به رعایت سه اصل ذیل میداند:

 اعتماد، احترام، رازداری

 

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند