بازرگانی

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیل به تغییر رفتار و ایجاد یادگیری در فراگیران، با تمرکز بر سه اصل دانش، مهارت و نگرش آمادگی دارد تا برنامه های آموزشی را از طریق وبینار، سمینار و کارگاههای آموزشی در محل شرکتها و سازمانها در تهران و شهرستانها و یا مکان موسسه در تهران اجرا نماید. برنامه های آموزشی این موسسه براساس نیازهای مدیران ارشد، میانی و اجرایی در چهار کلاس کسب و کار، مدیریت، بازرگانی و IT طراحی و تدوین شده است. عنوان و کد دوره کلاس بازرکانی در ذیل ارایه میگردد.

KK1024 مدیریت صادرات کالا
KK1025 اصول و فنون مذاکرات در دیپلماسی تجاری
KK1026 تدوین پیشبرد طرح فروش با رویکرد صادرات کالا
KK1027 استراتژی پیشرفته با رویکرد صادرات کالا
KK1028

تدوین و تنظیم قرارداد های

بین المللی

KK1029 تدوین و تنظیم قرارداد های نمایندگی انحصاری
KK1030

اینکوترمز ۲۰۱۰

International Commerce Terms

KK1031 روش پرداخت بین المللی  اعتبارات اسنادی

 

این موسسه همچنین آمادگی خود را جهت طراحی و برگزاری دوره های مورد نظر شرکتها و سازمانها اعلام میدارد. لذا خواهشمند است، درخواست خود را جهت طراحی دوره مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نموده و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل فرمایید.

info@blueoceanbiz.com

 

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند