مشاوره

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیاز شرکتها و سازمانها، خدمات مشاوره ای خود را همراه با راه حل های کاربردی برای مسائل پیش روی آنها ارایه مینماید. لذا، این موسسه تلاش دارد، تا با بهره گیری از افراد مجرب و تکیه بر سه فاکتور اصلی مشاوره (شخصیت، دانش و مهارت مشاور)، درحل مسائل شرکتها و سازمانها گام برداشته و آنها را قادر سازد تا با استفاده از قابلیت ها و توانمندی های خود به حل مسائل بپردازند.
در صورت نیاز به مشاوره خواهشمند است، موارد ذیل را تکمیل فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.

نام

شرکت/سازمان (الزامی)

نوع شرکت/سازمان (الزامی)
کوچکمتوسطبزرگ

سمت

موبایل/تلفن

ایمیل (الزامی)

نوع مشاوره (الزامی)
استراتژیهای کسب و کاربازاریابیمنابع انسانیتكنولوژي اطلاعاتمالیاستانداردها

شرح مساله (در صورت تمایل در چند سطر توضیح داده شود)

درخواست شما