مفهوم نام و لوگو

چرا اقیانوس آبی؟

استراتژی اقیانوس آبی یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین استراتژی های کسب وکار میباشد. این استراتژی بر خلاف استراتژی اقیانوس قرمز که در آن کمپانی ها حیطه فعالیت خود را معطوف به بازار موجود کرده و بر سر مشتریان یکدیگر رقابت میکنند، تلاش دارد تا با خلق بازارهای جدید با دو رویکرد کاهش هزینه و افزایش ارزش برای مشتریان گام بردارد. الگوي تصميم‌گيري چهاراقدامي در این استراتژی که شامل حذف، کاهش، افزايش و ایجاد است، مبین چگونگی كاهش ساختار هزينه ها نسبت به رقبا و خلق ارزش قابل ارائه به مشتريان میباشد. بر این اساس، این موسسه از میان اسامی منتخب، اقیانوس آبی را بعنوان نامی آشنا در حیطه کسب وکار انتخاب نموده است.

لوگو موسسه کسب وکار اقیانوس آبی

logo tak, JPG-min

نماد لوگو

برای مصریان باستان، بادبان تداعی کننده یک مفهوم است که آن نفس زندگی است. در هیروگلیف مصری (کنده‌کاری مقدس)، قایق ها با بادبان ترسیم میشدند. در حقیقت مصریان باستان که مایل به سفر به بالای رودخانه نیل بودند، بادبان را یک عامل اساسی میدانستند، که میتواند نیروی باد که از جانب جنوب میوزد را هدایت کند.

 sail

 

لوگوی اقیانوس آبی نیز تداعی کننده یک بادبان است. در این لوگو چهار المان به رنگ آبی دیده میشود، که حرکت رو به جلو را ترسیم میکند. این چهار المان در لوگو نشاندهنده چهار اصل استراتژی اقیانوس آبی می باشد.

توصیف لوگو

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، در راستای هویت سازی برند شرکت و تصویرسازی در ذهن مشتریان، هدف استفاده از این لوگو را انتقال پیامی میداند، که کلمات به تنهایی نمیتوانند بیانگر آن باشند.

هدف از استفاده

هرگونه استفاده از این لوگو مشمول نقض قانون حق مالکیت بوده و از مجاری قانونی قابل پیگیری میباشد.

توضیحات

 

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند