فناوری اطلاعات

موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در راستای نیل به تغییر رفتار و ایجاد یادگیری در فراگیران، با تمرکز بر سه اصل دانش، مهارت و نگرش آمادگی دارد تا برنامه های آموزشی را از طریق سمینار و کارگاههای آموزشی در محل شرکتها و سازمانها در تهران و شهرستانها و یا مکان موسسه در تهران اجرا نماید. برنامه های آموزشی این موسسه براساس نیازهای مدیران ارشد، میانی و اجرایی در چهار کلاس کسب و کار، مدیریت، بازرگانی و IT طراحی و تدوین شده است. عنوان و کد دوره کلاس IT در ذیل ارایه میگردد.

عنوان دوره کد دوره
Virtualization

مقدماتی

پیشرفته

 

IT1001

IT1002

Cisco

CCNA

CCNP

CCIE

 

IT1003

IT1004

IT1005

Security

PCI DSS

ISO/IEC 27001-ISMS

ISMS

CEH

SOC

TMG

Juniper

 

IT1006

IT1007

IT1008

IT1009

IT1010

IT1011

IT1012

Microsoft

MCSA2012

MCSE2012

 

IT1013

IT1014

IT Management

ITIL

Data Center TIA942

COBIT

PRINCE2

TOGAF

BPMN

Business Analysis

 

IT1015

IT1016

IT1017

IT1018

IT1019

IT1020

IT1021

Linux

LPIC1

LPIC2

 

IT1022

IT1023

 

این موسسه همچنین آمادگی خود را جهت طراحی و برگزاری دوره های مورد نظر شرکتها و سازمانها اعلام میدارد. لذا خواهشمند است، درخواست خود را جهت طراحی دوره مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نموده و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل فرمایید.

info@blueoceanbiz.com

 

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند