Tag - آموزش مدرسان، آموزش مربی، چیدمان کلاس

روش های موثر برای از دست دادن فراگیران

جهت از دست دادن فراگیران در دوره آموزشی موارد زیر قابل تامل می باشد:

 • پیاز و سیر را جزء برنامه غذایی هر روزتان قرار دهید
 • ساعات دوره را تا می توانید افزایش دهید
 • وقتی موبایل زنگ می زند سریع جواب دهید
 • به شدت با فراگیران شوخی کنید
 • بلند بلند صحبت کنید
 • مشکلات فردی را به فراگیران انتقال دهید
 • اگر به ما بازخورد منفی دادند به آنها بخندید
 • فقط از روی پاورپوینت ارائه مطلب دهید
 • کاری کنید که آنها بفهمند که کوچکترین ارزشی برای شما ندارند
 • به آنها قول های الکی بدهید
 • از لباسهای نامتعارف استفاده کنید
 • حتما بوی سیگار بدهید
 • فراگیران را به شکل افراد هوشمند نبینید
 • موقع صحبت کردن حتما دستان خود را در جیب فرو برده و یا دست به سینه بایستید
 • هر چقدر کفش شما تمیز نباشد شما عالی تر خواهید بود
 • به پاکیزگی کلأ اهمیت ندهید
 • موقع صحبت کردن با فراگیران به آسمان یا به زمین چشم بدوزید
 • وقتی از شما سوال می شود پاسخگو نباشید
 • به او خودکار و لوازم لازم جهت نوشتن را ندهید
 • پرخاشگری را در دستور کارتان قرار دهید
 • هر چقدر میز شما شلوغ تر باشد برای فراگیر جذابتر است
 • از مچ گیری فراگیران لذت ببرید
 • فراگیر را دچار استرس کنید
 • به فراگیر اصلا گوش ندهید
 • حال گیری را در زمره امور قرار داده تا هیچوقت ما را فراموش نکنند
 • به جای یخ شکن از سنگ شکن استفاده کنید
 • لبخند مضر است آنرا به باد فراموشی بسپارید

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند

 

ادامه مطلب

آموزش مدرسان و مربیان- چیدمان کلاس

یکی از مهمترین موارد که اساتید و مربیان محترم در امر آموزش باید مد نظر دهند انتخاب چیدمان کلاس می باشد. نوع چیدمان بر اساس طرح درس و شیوه اجرا، تاثیری شگرف بر افزایش یادگیری فراگیران دارد. داشتن چیدمان علمی در کلاس به فراگیران احساس متفاوت بودن دوره را منتقل می کند. در این راستا، به چند نوع چیدمان و کاربرد آنها در دوره های آموزشی می پردازیم.

نام چیدمان

شکل چیدمان

مناسب برای

پیشنهادات بیشتر

دایره ای Untitled  گروه های بزرگ مناسب برای طوفان ذهنی
یو شکل Untitledf

 پخش فیلم

پرزنتیشین

سخنرانی

 مناسب برای بحث و گفتگو

پرسش و پاسخ

خوشه ای Untitledg

 کارهای گروهی کوچک

بحث های گروهی کوچک

حل مساله

آنالیز مطالعات موردی

 مناسب برای تغییر شکل به فرم های متفاوت مانند بیضی
زیگزاگ Untitledgg

  کارهای گروهی کوچک

انتشار و ارایه اطلاعات

 جابجایی راحتتر افراد
رودرو Untitlhedgg

کارهای گروهی دو نفره

بازی

 

 مناسب برای تشکیل گروه های سه نفره
وی شکل Untitklhedgg  بحث های گروهی با تعداد نسبتا بالا

 مناسب برای افزایش تعداد مخاطبین

تعامل بیشتر مخاطبین با یکدیگر

کلاسی Untitklhekdgg

 سخنرانی

پخش فیلم

پرزنتیشین

 مناسب برای تعداد زیاد افراد

مناسب برای موضوعات کم اهمیت

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند

ادامه مطلب