Tag - ان ال پی، موفقیت، ارزشها

باورها و ارزشها در موفقیت- NLP

در مسیر قطار زندگی هر یک از ما انسانها و از فکر تا عمل، باورها و ارزشها نقش بسیار ویژه­ای دارند و بطور خودآگاه و ناخودآگاه به مسیر این قطار جهت میدهند. همه انسانها دوست دارند آینده نگر باشند و اثر ملموس تغییرات را در زندگی خود ببینند و به دنبال ساختن دنیای زیبای خود هستند. در یک تعریف ساده، باورها و ارزشها را میتوان بصورت چهارچوبهای غیرفیزیکی در نظر گرفت که تمامی فعالیتهای ما را در خود احاطه نموده­اند، [...]

ادامه مطلب