تحقیقات بازار

 • پژوهش کمی 
 • پژوهش کیفی
 • پژوهش ترکیبی 
 • کارگاه های گیمیفیکیشن اقیانوس آبی با لگو (Lego)
 •  کارگاه ویژه کسب و کار تیمی 
 • کارگاه چالش خوشایند مشتری مداری
 • طرح روانشناسی بازنشستگی
 • سمینارتور آموزشی
 • کتاب راهنمای know how
 • طرح مهارتها و تکنیک نوآوری با تدوین بوم مدل کسب و کار (کانواس)
 • طرح راه اندازی شتابدهنده کسب و کار

در صورت تمایل به برگزاری طرح های فوق و کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید.

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند