تحقیقات بازار با رویکرد ترکیبی

تحقیق، فقط جمع آوری اطلاعات و بیان واقعیات از منابع علمی نیست، بلکه روشی سیستماتیک جهت جمع‌آوری، طبقه‌بندی و آنالیز اطلاعات است تا بتوان به درک عمیق‌تری از پدیده‌های مورد مطالعه دست یافت. در حقیقت، تحقیق، توسعه بدنه دانش است.
موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، در این زمینه تلاش دارد، تا با تمرکز بر تحقیقات بازار کمی، کیفی و ترکیبی، شرکت‌ها و سازمان‌ها را در راستای نیل به اهدافشان یاری رساند.
تحقیقات بازار ترکیبی یک تکنیک بسیار موثر و سودمند برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در راستای رسیدن به اطلاعات بسیار عمیق و گسترده از مشتریان هدف یا بازارا با انجام روش‌های کیفی و کمی است. در این روش محققان اقیانوس آبی تلاش دارند که فرآیند تحقیقات بازار را بر اساس نیاز سازمان به دو روش کاملا کاربردی ترکیبی همزمان یا ترتیبی طراحی نمایند. 
 در این روش،  اقیانوس آبی با طراحی فرآیند تحقیقات بازار و با بهره گیری از روش‌های متنوع انواع مصاحبه، مشاهده، گروه‌های کانونی و تحلیل محتوا و همچنین پرسشنامه تلاش دارد که کسب و کارها را در نیل به موارد ذیل یاری رساند.
  • عارضه‌یابی و آسیب شناسی کسب و کار
  • توسعه محصول
  • توسعه بازار
  • تبلیغات
  • برندینگ
  • فروش
  • استراتژی های بازار
  • رضایت مشتریان
تحقیقات بازار ترکیبی منحصر به موارد فوق الذکر نبوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها ‌می‌توانند، درخواست خود را جهت انجام تحقیقات بازار در زمینه کسب و کار، به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل نمایند.
 
اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند