تحقیقات بازار با رویکرد کیفی

تحقیق، فقط جمع‌آوری اطلاعات و بیان واقعیات از منابع علمی نیست، بلکه  تحقیق روشی سیستماتیک جهت جمع‌آوری، طبقه‌بندی و آنالیز اطلاعات است تا بتوان به درک عمیق‌تری از پدیده‌های مورد مطالعه دست‌یافت. در حقیقت، تحقیق، توسعه بدنه دانش است.
موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، در این زمینه تلاش دارد، تا با تمرکز بر تحقیقات بازار کمی، کیفی و ترکیبی، شرکت‌ها و سازمان‌ها را در راستای نیل به اهدافشان یاری رساند.
تحقیقات بازار کیفی یک تکنیک بسیار موثر و سودمند برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در راستای رسیدن به اطلاعات بسیار عمیق‌تر از مشتریان هدف یا بازار است.
 در این روش،  اقیانوس آبی با طراحی فرآیند کیفی تحقیقات بازار و با بهره‌گیری از روش‌های انواع مصاحبه، مشاهده، گروه‌های کانونی و تحلیل محتوا تلاش دارد که کسب و کارها را در نیل به موارد ذیل یاری رساند.
  • عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی کسب و کار
  • توسعه محصول
  •  توسعه بازار
  •  تبلیغات
  • برندینگ
  •  فروش
  •  استراتژی‌های بازار
  • رضایت مشتریان
تحقیقات بازار کیفی منحصر به موارد فوق‌الذکر نبوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها ‌می‌توانند، درخواست خود را جهت انجام تحقیقات بازار در زمینه کسب و کار، به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل نمایند.
 
اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند