دوره های آموزشی

موسسه كسب و كار اقيانوس آبي در راستاي نيل به چشم انداز، ماموريت و اهداف كلان سازماني، خدمات خود را بشرح ذيل معرفي مي نمايد:

  • برپايي و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري به شركت ها و سازمانها در قالب كلاس، كارگاه، سمينار، همايش وكنفرانس در زمينه هاي:

کسب و کار

مدیریت و روانشناسی

بازرگانی

فناوری اطلاعات IT

استارتاپ ها

مالی – اقتصادی

ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE)

وبینار

  •  برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي در قالب وبينارهاي تخصصي به شركت ها و سازمانها 
  • امكان سنجي طرحهاي كسب و كار، تهيه و تدوين طرح هاي توجيهي، توانمندسازي و ارائه خدمات ارزيابي و نظارت بر طرح ها و شركت ها
  • خدمات مشاوره شامل فعاليت هاي مربوط به كسب و كار، كارآفريني و ايده يابي، طراحي و استقرار سيستم هاي مديريتي، بهبود ساختارهاي سازماني
  • انجام پروژه هاي سازماني و تحقيقات بازار در قالب تحقيقات كمي، كيفي و تركيبي 
  • خدمات سمينارتورهاي آموزشي 
  • ارائه خدمات مشاوره و آموزش با رويكرد گيميفيكيشن