عارضه‌یابی چیست؟ | اقیانوس آبی

عارضه‌یابی بر خلاف تعریف ساده آن فرایندی است بسیار پیچیده که در نهایت به حل مساله منجر خواهد شد. در فرایند عارضه‌یابی مشاوره کسب‌وکار تلاش دارد که از روی علایم به ریشه اصلی مساله دست یابد. فراموش نکنیم به‌عنوان یک مشاوره کسب‌وکار ریشه مسائل همیشه در جایی که فکر می‌کنیم نیست و باید علت را در فرایند‌های دیگر جستجو کنیم. عارضه‌یابی  نیاز به تجربه و دانش فراوانی دارد. در حقیقت عارضه‌یابی  مانند یک زنجیر است و پیدا کردن سرحلقه زنجیر بسیار اهمیت دارد. هر تخصص و مهارتی  که داشته باشید بهتر است برای عارضه‌یابی از مدل‌های مهم عارضه‌یابی کسب‌وکار استفاده کنیم. مخصوصا در بازاریابی که موتور محرکه همه سازمان‌هاست آشنایی با تکنیک‌هایی از قبیل ایشیکاوا بازاریابی، نمودار درختی، بوزان مپ و …. بسیار اهمیت دارد.

موارد مهم در عارضه‌یابی

در انجام عارضه‌یابی ، تفکر فرایندی بسیار مهم است و اینکه عارضه در کدام قسمت از معماری فرایند اتفاق افتاده کلیدی است. عارضه‌یابی می‌تواند با مهارت مصاحبه در داخل سازمان یا مشتریان آن سازمان رقم خورده یا با بررسی الگوهای ارتباطی سازمان، عدم اهداف روشن برای سازمان و چشم انداز بلند مدت و سایر موارد مورد بررسی قرار گیرد. یادمان باشد که مثلث بازاریابی در عارضه‌یابی  بسیار مهم بوده و باید مشاور کسب‌وکار هر سه ضلع را رصد کامل نماید.

اقیانوس آبی متشکل از تیمی متخصص از مشاوران کسب وکار آمادگی خود را جهت عارضه‌یابی کسب‌وکارها اعلام می‌دارد. جهت اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.

اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند