مشاوره بازاریابی محتوا | اقیانوس آبی

بازاریابی محتوا یک روش بازاریابی است که مبتنی بر ایجاد محتوای مرتبط و باارزش است تا بتواند استراتژی بازاریابی را برای جذب و حفظ مشتری تکمیل نماید. این فرایند با جذب شروع می‌شود و سپس تلاش می‌کند که مشتریان بالقوه را بالفعل تبدیل نموده و درنهایت رضایت‌مندی و مشعوف سازی آن‌ها را میسر نماید. تولید محتوا ابتدا نیاز به شناسایی نیاز واقعی مخاطب داشته و زمان و هزینه زیادی را بر سازمان تحمیل می‌نماید. یکی از موانع بزرگ برای کسب‌وکارهای کوچک عدم وجود گروه منسجم برای تولید محتواست.

فرایند تولید محتوا شامل:

فرآیند تولید محتوا
فرآیند تولید محتوا

بازاریابی محتوا نیاز به نقشه محتوا دارد. نقشه محتوا شامل هر تکه از پازل محتواست که به‌صورت استراتژیک به سفر مشتری کمک می‌نماید. در حقیقت نقشه محتوا به ما کمک می‌نماید تا:

  • بتوانیم شناسایی کنیم که کجای قیف محتوا مشتری را درگیر می‌کند؟
  • چطور محتوا در هر مرحله به مشتری کمک می‌نماید؟
  • چطور می‌توان اثربخش‌تر سفر مشتری را طراحی نمود؟

بازاریابی محتوا زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که الگوی شخصیت مخاطبان را تکمیل نماییم. این قالب به شما کمک می‌نماید تا بتوانید به داخل ذهن مخاطب خود نفوذ کرده و بهترین استراتژی را اتخاذ نمایید.