مشاوره بیزینس پلن | اقیانوس آبی

مارکتینگ پلن یک مستند است و دارای فازهای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و تصمیم‌گیری است که برای یک پریود زمانی برای سازمان تعریف می‌گردد. مارکتینگ پلن قلب یک بیزینس پلن بوده و می‌تواند شامل:

 • خلاصه اجرایی
 • پروفایل کمپانی
 • استراتژی‌ها و اهداف
 • آنالیز کمپانی در بازار
 • تحقیقات بازار
 • مسئولیت اجتماعی سازمان
 • مارکت سگمنت و تارگتینگ
 • پروفایل مشتریان
 • مدیریت برند
 • آمیخته بازاریابی و استراتژی‌های آن
 • متریکس‌های بازاریابی
 • تاکتیک‌های موردنیاز برای رسیدن به اهداف
 • بودجه موردنیاز
 • برنامه عملیاتی
 • ریسک‌های مهم و ارزیابی آن‌ها

بیزینس پلن به کمپانی کمک می‌کند

 • قبل از آغاز به کار، هرگونه ضعف در کسب‌وکار خود را شناسایی کنید
 • فرصت‌های کسب‌وکار را که ممکن است در نظر نگرفته‌اید شناسایی کنید و نحوه استفاده از آن‌ها را برنامه‌ریزی کنید
 • بازار و رقابت و نقاط قوت سازمان را تحلیل نمایید
 • به شما فرصتی می‌دهید تا برای مقابله با چالش‌های احتمالی بازار، استراتژی‌هایی را برنامه‌ریزی و اجرا کنید
 • شرکای بالقوه، مشتریان و کارمندان را می‌توانید متقاعد کنید که در مورد آینده کسب‌وکار با شما همکاری کنند
 • به شما چشم‌انداز مالی می‌دهد كه کسب‌وکار شما چگونه کسب درآمد خواهد داشت و چقدر سرمایه برای رسیدن به اهدافتان نیاز است
 • بازار هدف خود و نحوه دستیابی به آن‌ها را تعیین می‌کنید

بیزینس پلن می‌تواند شامل موارد زیر باشد

 • خلاصه اجرایی
 • تشریح کمپانی
 • آنالیز بازار
 • آنالیز محیط رقابتی
 • تشریح مدیریت و ساختار سازمان
 • مارکتینگ پلن
 • استراتژی‌های فروش
 • جذب سرمایه
 • پلن‌های مالی