مشاوره کسب و کار

شرکتها و سازمانها در اقیانوس متلاطم تغییرات کسب و کارها نیاز به آرامش جهت رسیدن به اهداف خود دارند.

از اینرو، ضرورت وجود مشاور و بکارگیری فرآیند مشاوره در کسب و کار، بیانگر یک سبک زندگی تجاری مدیران آینده است.

مشاوره بطور خلاصه یعنی: خلق ارزش- تاثیر بر کسب و کارها- گردآوری اطلاعات- تولید ثروت- آموزش- فروش اشتیاق و تعهد

تمامی موارد فوق بر ۳ عنصر کلیدی دانش- مهارت و شخصیت مشاور تاکید دارد.

در صورت نیاز به مشاوره خواهشمند است، موارد ذیل را تکمیل فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.

نام

شرکت/سازمان (الزامی)

نوع شرکت/سازمان (الزامی)
کوچکمتوسطبزرگ

سمت

موبایل/تلفن

ایمیل (الزامی)

نوع مشاوره (الزامی)
استراتژیهای کسب و کاربازاریابیمنابع انسانیتكنولوژي اطلاعاتمالیاستانداردها

شرح مساله (در صورت تمایل در چند سطر توضیح داده شود)

درخواست شما