مشاوره کسب و کار

شرکت‌ها و سازمان‌ها در اقیانوس متلاطم تغییرات کسب‌وکار نیاز به آرامش جهت رسیدن به اهداف خود دارند. در صنعت مشاوره، سازمان‌ها و شرکت‌ها با دو مساله اصلی در محیط کسب‌وکارشان مواجه هستند.

مساله ای که درون سازمان است و بشکل یک عارضه درآمده است یا مواردی که صاحبان کسب‌وکار جای بهبود را در آن احساس می‌کنند. از اینرو، ضرورت بکارگیری مشاوران خبره در کسب ‌وکار، بیانگر یک سبک زندگی تجاری مدیران آینده است.

مشاوره بطور خلاصه یعنی: خلق ارزش، تاثیر بر کسب‌‌وکار، گردآوری اطلاعات ارزشمند، تولید ثروت، آموزش، ایجاد اشتیاق و تعهد.

تمامی موارد فوق بر سه عنصر کلیدی دانش، مهارت و شخصیت مشاور تاکید دارد.

موسسه کسب‌وکار اقیانوس آبی با تجربه‌ای گرانبها در این زمینه تلاش دارد که کسب‌وکارهای کوچک، متوسط یا بزرگ را با سه روش زیر یاری نماید.

  • مشاوره کلینیکی
  • مشاوره بر اساس پنل خبرگان
  • مشاوره پروژه محور

مشاوره کلینیکی

در مشاوره کلینیکی، فرد با حضور در موسسه کسب‌وکار اقیانوس آبی،  با تعیین وقت قبلی مسایل مرتبط با سازمان را مطرح می‌نماید. در این روش، با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، یک مشاور حرفه‌ای کسب‌و کار به مشاوره‌پذیر توصیه‌های لازم را جهت حل مساله یا بهبود در سازمان مطرح می‌نماید. مدت زمان مشاوره کلینیکی تا ۹۰ دقیقه است.

مشاوره بر اساس پنل خبرگان

در برخی از موارد، مشاوره‌پذیر با انبوهی از مسایل متفاوت در داخل سازمان خود مواجه است، که این مهم باعث می‌شود فرد تشخیص درستی از تعریف مساله نداشته باشد. از اینرو، اقیانوس آبی با طراحی پنل‌های تخصصی کسب‌و کار و با استفاده از کارشناسان متفاوت در این حوزه‌ها تلاش دارد که هزینه‌های غیرمادی مشاوره پذیر را با حضور فقط یکبار در پنل مشاوره به حداقل برساند. با این روش به جای یک مشاور، تیمی از متخصصان به ارزیابی موارد پرداخته و به تعریف درست مساله و حل آن به مشاوره‌پذیر کمک می‌نمایند.

مشاوره پروژه محور

این نوع مشاوره بر اساس تعریف مساله مشاوره پذیر تعریف می‌گردد. در این روش، حل مساله زمانبر بوده و مشاور نیاز به زمان بیشتری جهت حل مساله مشاوره‌پذیر در سازمان دارد. مزیت‌های این روش آشنایی بیشتر مشاور با سازمان جهت تعریف مساله و حل آن، ارائه آموزش‌های تخصصی به سازمان و همچنین مربی‌گری است.

در صورت نیاز به مشاوره کسب‌وکار خواهشمند است، موارد ذیل را تکمیل فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد..

نام

شرکت/سازمان (الزامی)

نوع شرکت/سازمان (الزامی)
کوچکمتوسطبزرگ

سمت

موبایل/تلفن

ایمیل (الزامی)

نوع مشاوره (الزامی)
استراتژی‌های کسب‌وکاربازاریابیمنابع انسانیتكنولوژي اطلاعاتمالیاستانداردهافروشتبلیغاتعارضه‌یابیبرندینگاستارتاپ‌ها

شرح مساله (در صورت تمایل در چند سطر توضیح داده شود)

درخواست شما