پژوهش کمی

تحقیق، فقط جمع آوری اطلاعات و بیان واقعیات از منابع علمی نیست،

بلکه

تحقیق روشی سیستماتیک جهت جمع آوری، طبقه بندی و آنالیز اطلاعات است، تا بتوان به درک عمیق تری از پدیده های مورد مطالعه دست یافت. در حقیقت، تحقیق، توسعه بدنه دانش است. موسسه کسب و کار اقیانوس آبی، در این زمینه تلاش دارد، تا با تمرکز بر پژوهش های کمی، کیفی و ترکیبی، شرکتها و سازمانها را در راستای نیل به اهدافشان یاری رساند.

پژوهش های کمی به شرکتها و سازمانها کمک میکند تا با جمع آوری نمونه تحقيق و تجزيه و تحليل اين اطلاعات به آزمون فرضیه های مورد نظر بپردازند. لذا، با تکیه بر این اصل پژوهش در حیطه کسب و کار، این موسسه آمادگی خود را جهت انجام مطالعات تحقیقاتی ذیل اعلام میدارد:

توسعه محصول

توسعه بازار

تبلیغات

برندینگ

فروش

مدیریت استراتژیک در بازار

رضایت مشتریان

عارضه یابی و آسیب شناسی کسب و کار

 مطالعات پژوهشی منحصر به موارد فوق الذکر نبوده و شرکتها و سازمانها میتوانند، درخواست خود را جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه کسب و کار، به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل نمایند.

info@blueoceanbiz.com

 

اقیانوس آبی

اقیانوس هوشمند