فهیمه خلدنوش

فهیمه خلدنوش

کارشناس اجرایی و هماهنگی سازمانی

من ، فهیمه خلدنوش، متولد اردیبهشت ۱۳۶۹هستم.

سال ۱۳۸۷ در رشته علوم تجربی فارغ التحصیل شده و بعد از آن ادامه تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی در دانشگاه طبرستان چالوس در سال ۱۳۸۹ به پایان رساندم. بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شدم و در دفتر طراحی و چاپ و خدمات به مدت ۱ سال ارائه خدمت نمودم. در ادامه، در سال ۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه ارشاد دماوند-واحد تهران، به ادامه تحصیل پرداختم و سال ۱۳۹۶ فارغ التحصیل شدم. در حال حاضر در موسسهکسب و کار اقیانوس آبی با سمت کارشناس اجرایی و هماهنگی سازمانی مشغول به فعالیت می باشم.