پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵


توضیحات پروژه
  • 0
  • 13/06/2018

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

طراحی و استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو  ۹۰۰۱ بر اساس ویرایش ۲۰۱۵  در سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۶-۱۳۹۵ انجام شد.

در این پروژه، اقیانوس آبی با استفاده از مدل های متفاوت جهانی، موفق به پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو و اخذ گواهینامه ایزو برای آن سازمان محترم گردید.

اختتامیه ممیزی نهایی صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت سازمان بنادر و دریانوردی ۹