وبینارهای آموزشی

وبینارهای آموزشی


توضیحات پروژه
  • 0
  • 06/09/2018

وبیـنارهای آمـوزشی

آموزش های مجازی با توجه به هزینه های بالای آموزش حضوری، مورد توجه سازمانها و شرکت های خصوصی و دولتی می باشد.

اقیانوس آبی با تعریف پروتکل های وبینار در خصوص اجرای دوره های آموزشی کسب و کار، روانشناسی و مدیریت موفق به اجرای نزدیک به ۱۲ هزار نفر ساعت آموزش وبیناری گردیده است.