صنایع غذایی

صنایع غذایی


توضیحات پروژه
  • 0
  • 26/12/2018

اقیانوس آبی با تجربه کافی در صنایع غذایی کشور در چندین پروژه متفاوت به عنوان مشاور در حوزه‌های صنایع غذایی، فروش و تبلیغات در کنار شرکت‌های متفاوت به فعالیت پرداخته و آنها را در مسیر پیشرفت یاری نموده‌است.

از اینرو، از شرکت‌های مرتبط با صنایع غذایی دعوت به همکاری می‌نماییم  تا بتوانیم با تجربه کافی و دقت بسیار در مسیر رشد و پیشرفت در کنارشان باشیم.