Tag - آموزش مدرسان، آموزش مربی، چیدمان کلاس

روش های موثر برای از دست دادن فراگیران

جهت از دست دادن فراگیران در دوره آموزشی موارد زیر قابل تامل می باشد: پیاز و سیر را جزء برنامه غذایی هر روزتان قرار دهید ساعات دوره را تا می توانید افزایش دهید وقتی موبایل زنگ می زند سریع جواب دهید به شدت با فراگیران شوخی کنید بلند بلند صحبت کنید مشکلات فردی را به فراگیران انتقال دهید اگر به ما بازخورد منفی دادند به آنها بخندید فقط از روی پاورپوینت ارائه مطلب دهید کاری کنید که آنها بفهمند که کوچکترین ارزشی برای شما ندارند به آنها قول های [...]

ادامه مطلب

آموزش مدرسان و مربیان- چیدمان کلاس

یکی از مهمترین موارد که اساتید و مربیان محترم در امر آموزش باید مد نظر دهند انتخاب چیدمان کلاس می باشد. نوع چیدمان بر اساس طرح درس و شیوه اجرا، تاثیری شگرف بر افزایش یادگیری فراگیران دارد. داشتن چیدمان علمی در کلاس به فراگیران احساس متفاوت بودن دوره را منتقل می کند. در این راستا، به چند نوع چیدمان و کاربرد آنها در دوره های آموزشی می پردازیم. نام چیدمان شکل چیدمان مناسب برای پیشنهادات بیشتر دایره ای  گروه های بزرگ مناسب برای طوفان ذهنی یو شکل  پخش [...]

ادامه مطلب